Läs om hur vi hanterar Corona situationen. Bjud in dina vänner och gilla oss på Facebook och Instagram för att hjälpa oss sprida och öka intresset för dans i Linköpingsregionen.

Tango

Argentinsk tango är en musikgenre och en pardans från 1900-talets början som har sitt ursprung i Buenos Aires immigrantkvarter. Sedan mitten av 1980-talet har tangon fått stor spridning över hela världen. 

Tangon är i högre grad än andra pardanser en förd dans. Det innebär att dansen inte byggs upp på fasta turer eller figurer utan vilket steg som helst kan följa efter ett annat utfört steg. Förmåga att föra och följa utgör därför viktiga beståndsdelar i dansen. Förningen utgår från bröstkorgen och vanligen ej från händerna.

Alla priser är per person. Vid paranmälan så får båda anmälda deltagare var sin registrering med unika OCR nummer för referens vid betalning.

Rabatt: 20% Boka-tidigt-rabatt för anmälan 14 dagar innan start. 10% Studentrabatt, kräver giltig student ID (ange STUDENT som bokningskod vid registrering).
Rabatter beräknas automatiskt och slutpris visas vid besked om antagning.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade