Tango

Argentinsk tango är en musikgenre och en pardans från 1900-talets början som har sitt ursprung i Buenos Aires immigrantkvarter. Sedan mitten av 1980-talet har tangon fått stor spridning över hela världen. 

Tangon är i högre grad än andra pardanser en förd dans. Det innebär att dansen inte byggs upp på fasta turer eller figurer utan vilket steg som helst kan följa efter ett annat utfört steg. Förmåga att föra och följa utgör därför viktiga beståndsdelar i dansen. Förningen utgår från bröstkorgen och vanligen ej från händerna.